Lid worden?

Iedereen die de beschikking heeft over een paard of pony kan lid worden van Paardensportvereniging de Trouwe Kameraden. Op deze pagina vindt je meer informatie over het lidmaatschap bij onze vereniging. Heb je vragen? Stuur ons dan gerust een berichtje via het contactformulier onderaan de pagina of een email via psvdetrouwekameraden@gmail.com

Soorten lidmaatschap

Binnen de Trouwe Kameraden zijn een 4-tal lidmaatschappen mogelijk: Landelijke Ruiters, Ponyruiters en Menners.  Wil je vereniging gewoon een warm (financieel) hart toedragen? Dan mag je altijd steunend lid worden. Hieronder vindt je meer informatie over de verschillende lidmaatschappen. 

De Landelijke Rijvereniging is bedoeld voor ruiters en amazones vanaf 14 jaar met een eigen paard of pony. Door de jaren heen kende het ledenaantal een golfbeweging. Momenteel zijn er ruim 60 leden actief in verschillende disciplines. Zo zijn er een aantal eventingamazones en dressuuramazones actief op internationaal en subtopniveau en ook diverse springruiters zijn actief op het hoogste niveau. Naast wedstrijdruiters, zijn er ook recreatieve leden. Er is geen verplichting tot wedstrijden rijden.

De contributie bedraagt E 60,- op jaarbasis excl. KNHS kosten. Als lid mag je kosteloos gebruik maken van het terrein aan de Gilzeweg en deelnemen aan de verschillende activiteiten. Een bijdrage als vrijwilliger wordt tijdens één van de evenementen erg op prijs gesteld. Het vaste aanspreekpunt voor de Landelijke Rijvereniging is Anneke van Engelen. Je kunt haar bereiken via 06-12430053. 

De vereniging werd officieel opgericht op 3 oktober 1959. Vóór die tijd waren er in Chaam ook al hippische activiteiten. Te beginnen met rijvereniging Sint-Anthonius. Deze was voornamelijk actief in de periode van 1945 tot 1952. Op 3 oktober 1959 werd officieel de rijvereniging De Trouwe Kameraden opgericht. De naam is bedacht bij een prijsvraag die gehouden werd onder de Chaamse bevolking. 

De afdeling mennen bestaat uit een grote diversiteit aan menners. Een aantal menners rijdt KNHS wedstrijden (dressuur-vaardigheid en samengesteld mennen), er zijn menners die wedstrijden rijden voor de West-Brabantse RegioMenCompetitie (dressuur-vaardigheid, marathon, in/outdoor) en verschillende menners rijden alleen recreatief.

Ondanks de verschillende disciplines waarin de menners uitkomen, leeft het verenigingsgevoel.

Veel menners nemen deel aan de activiteiten van PSV De Trouwe Kameraden, helpen ze bij diverse evenementen en organiseren speciale menactiviteiten. Denk hierbij aan menlessen, een clinic, bosrit en een eigen menwedstrijd. 

Minimaal een keer per jaar wordt er een bijeenkomst voor de menners gehouden, om de activiteiten met betrekking tot de menners te bespreken. Eigen inbreng van de leden wordt zeer op prijs gesteld.

De contributie bedraagt E 60,- per jaar excl. KNHS kosten. De menleden hebben een vast aanspreekpunt, namelijk Kees Rommens. Neem gerust contact met hem op voor meer informatie. 

De ponyclub van de Trouwe Kameraden is jarenlang één van de grootste ponyclubs van de omgeving geweest. Helaas lopen het aantal ponyruiters terug. Zo ook bij de vereniging. Momenteel zijn er ongeveer 10 leden. De activiteiten die binnen de vereniging georganiseerd worden, zijn voor alle leden. Dus ook de ponyruiters. Er zijn aparte clublessen op zaterdagmorgen.

Het bestuur is op zoek naar fanatieke ponyouderleden die de ponyclub samen met de rest van de vereniging weer nieuw leven in willen blazen. De jeugd is namelijk de toekomst. Binnen de vereniging staat het bestuur open voor alle mogelijke initiatieven. Wil jij met ons meedenken? Neem dan contact met ons op.

De contributie bedraagt E 60,- per jaar excl. KNHS kosten.  

Iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt en graag een bijdrage levert, kan steunend lid worden. Voor een bedrag van E 15,- per jaar ben je steunend lid en heb je stemrecht tijdens de ledenvergaderingen. Ook ben je natuurlijk van harte welkom bij de diverse activiteiten en hulp bij de diverse evenementen wordt altijd op prijs gesteld. Een mooi alternatief voor personen die geen paard (meer) hebben, maar wel verbonden willen blijven aan de vereniging!

Contributie

De contributie van de vereniging is opgebouwd uit 2 delen:

  • Vereniging contributie 
  • KNHS contributie 

Als lid van de vereniging wordt je automatisch ook lid van de KNHS, de overkoepelende sportbond. Deze kosten worden door de KNHS doorberekend aan de vereniging, welke wij vervolgens bij onze leden in rekening brengen. De kosten van de KNHS worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt voor 2020 € 25,25. 

De contributie voor de vereniging wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld en bedraagt voor 2020: 

  • Eerste gezinslid: € 60,00*
  • Tweede gezinslid: € 47,50*
  • Derde gezinslid: € 25,00* 
  • Vierde gezinslid: € 20,00* 
  • Steunlid: € 15,00 

*Exclusief de kosten van de KNHS. Wordt je lid na 1 juli van het kalenderjaar? Dan brengen wij 75% van de contributie in rekening. 

Hoe wordt je lid?

Lid worden kan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar psvdetrouwekameraden@gmail.com. Heb je vragen over het lidmaatschap of wil je vooraf nog meer informatie ontvangen over de vereniging? Stuur dan gerust eerst een emailtje of zoek contact met één van de bestuursleden

Wanneer het secretariaat het inschrijfformulier in goede orde heeft ontvangen, melden wij jou aan bij de KNHS. Vanuit de KNHS ontvang je hier een bevestiging van. Eventuele startpassen kun je zelf aanvragen via mijnknhs.nl. Heb je al een bestaande startpas? Vergeet deze dan niet om te zetten naar onze vereniging. 

Let op! Indien je lid wordt, ben je akkoord gegaan met de inhoud van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring.  

Als lid van de vereniging mag je ook buiten de activiteiten kosteloos gebruik maken van de rijbaan. Voor de leden organiseren we regelmatig activiteiten. Soms wordt hier een bijdrage voor gevraagd. Via de email en site kun houden we je op de hoogte van de activiteiten, maar we raden je ook aan om onze facebookpagina te volgen voor het meest actuele nieuws. 

Lidmaatschap opzeggen

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan schriftelijk per email voor 15 november. Wij moeten jou namelijk afmelden bij de KNHS. Meld je jezelf na deze datum af? Helaas, dan brengen wij nog een jaar de contributie en de KNHS kosten in rekening.