Mededelingen vanuit het bestuur

Notulen voorjaarsvergadering 3 juni 2016
 
De notulen van de voorjaarsvergadering zijn hier terug te vinden. Mochten er op- of aanmerkingen op zijn, dan hoort het bestuur dit graag.   

Agenda vergadering 3 juni en notulen van de najaarsvergadering 2015. 

Graag zien we onze leden, commissieleden en betrokkenen op onze voorjaarsvergadering vrijdag 3 juni om 20.00 uur op de vereniging aan de Gilzeweg 43C te Chaam. De agenda is hier te downloaden en de notulen van de vorige vergadering hier. 

Graag tot dan! 


Agenda vergadering 28 november

De agenda voor de komende najaarsvergdering is hier te downloaden. De notulen van de voorjaarsvergadering vind u hier

Graag tot 28 november in de Kantine aan de Gilzeweg. 


Notulen voorjaarsvergadering 23 mei 2014

De notulen van de voorjaarsvergadering zijn hier terug te vinden. Mochten er op- of aanmerkingen op zijn, dan hoort het bestuur dit graag.  


Tijdig afmelden  

Wij wijzen onze leden erop dat opzeggen altijd schriftelijk vr 1 november van ieder jaar dient te gebeuren. Dan kan de vereniging dit tijdig doorgeven aan de KNHS. Anders blijft u voor het daarop volgende jaar de startpas- en lidmaatschapsvergoeding aan de KNHS verontschuldigd. Opzeggen kan door middel van dit opzegformulier. Deze kan gemaild worden naar psvdetrouwekameraden@gmail.com of inlevering bij Anneke van Engelen.  

Materiaalverhuur

Er kunnen diverse materialen, zoals hindernismateriaal, gehuurd worden via onze vereniging. Er dient hiervoor een borg betaald te worden van €200 en een uitleenformulier ingevuld te worden. Voor meer informatie, neem contact op met Jan Jacobs.