Lid worden?

Iedereen kan lid worden van PSV de Trouwe Kameraden! Om lid te kunnen worden, dien je wel de beschikking te hebben over een eigen/verzorg paard of pony. Je kunt lid worden van verschillende afdelingen:

- Landelijke Ruiters
- Ponyclub
- Menners

Voor informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met het secretariaat of download hier het aanvraagformulier lidmaatschap. Dit formulier mag gemaild worden naar psvdetrouwekameraden@gmail.com. Wanneer je lidmaatschap is verwerkt, kun je zelf een startkaart aanvragen via MijnKNHS. Heb je al een bestaande startpas, vergeet deze dan niet om te zetten naar onze vereniging via MijnKNHS! 
Mocht je desondanks toch nog vragen hebben over je startpas of het inschrijven voor een wedstrijd, dan mag je uiteraard contact opnemen met het secretariaat.

Let op! Indien je lid wordt, geef je aan akkoord te zijn met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Algemeen

Als lid dient er naast de betaling van de contributie, ook betaald te worden aan de KNHS. Als lid van onze vereniging ben je namelijk ook automatisch lid van de KNHS. Deze kosten worden doorberekend door de vereniging. De kosten van de KNHS bedragen €20,00 voor 2016. 
 
De contributie voor onze vereniging voor het jaar 2016 bedraagt:  
 

Landelijke Ruiters / Menleden/ Ponyruiters
Eerste gezinslid
€ 55,00*
Tweede gezinslid
€ 42,50*
Derde gezinslid
€ 20,00*
Extra kosten bij tweede discipline
€ 15,00*

Ouderleden en overige steunende leden
€ 15,00*
 
 
* Exclusief kosten van de KNHS. 
 
Nieuwe leden proeflidmaatschap
 
Ieder lid kan de eerste twee maanden gebruik maken van een gratis proeflidmaatschap. Na twee maanden verloopt dit lidmaatschap. Gedurende het proeflidmaatschap is het proeflid geen clubcontributie verschuldigd. Wel dient er een eventuele bijdrage geleverd te worden indien er gebruik wordt gemaakt van een binnenbak en/of lesgeld commandant. Indien een proeflid een KNHS startpas aanvraagd gedurende het proeflidmaatschap, eindigt dit proeflidmaatschap.
 
Vergoedingen voor leden door de vereniging
 
De vereniging betaalt de volgende vergoedingen voor haar leden:  
 
Ponyruiters
 
- Entreegeld KNHS
- Kosten commandanten
- Inschrijfgeld vier- en zestallen 
- Bijdrage aan het ponykamp (Max €500 per jaar)
- Gedeelte van de huur van de binnenbak
 
Landelijke Ruiters
 
- Entreegeld KNHS
- Inschrijfgeld vier- en zestallen 
- Bijdrage van max €10,00 per lid aan een excursie, surprise avond e.d.
- Gedeelte van de huur van de binnenbak
 
Menners
 
- Entreegeld KNHS
- Bijdrage van max €10,00 per lid aan een excursie, surprise avond e.d.  
- Gedeelte van het lesgeld voor een commandant
  
Mochten er vragen zijn omtrent contributies, betalingen en andere kosten, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Mark Verweijmeren. Mail: markmakave@outlook.com of telefoon: 06-55854509
 
Lidmaatschap opzeggen
 
Indien u het lidmaatschap van de vereniging zelf wenst te beŽindigen, dan dient dit aan het secretariaat via psvdetrouwekameraden@gmail.com. U kunt dit doen door dit opzegformulier te mailen naar bovenstaand mailadres.
 
Betalingsachterstand 
Helaas komt het voor dat leden niet erg stipt zijn met het betalen van de verenigingsfacturen.

1. Bij niet tijdige betaling van facturen worden vanaf 2008 herinneringskosten in rekening worden gebracht. Conform de verenigingstatuten zal wettelijke rente op niet tijdig betaalde facturen in rekening worden gebracht.
2. Alle leden die op 30 maart van ieder jaar een betalingsachterstand hebben, krijgen een laatste schriftelijke aanmaning. Is de contributie op 15 april nog niet binnen (bankafschrift is het bewijs), dan is de vereniging gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig op te zeggen. Van de opzegging van lidmaatschap worden zowel het lid als de KNHS schriftelijk in kennis gesteld met opgaaf van reden. Het lid riskeert hier tevens mee, dat het bij een andere vereniging geen lid meer kan worden (= een regel van de KNHS).